Op 3 augustus 1946 is de oprichting van “Padvinders-groep RODERLO” een feit. Ruurlo heeft zijn eerste padvinders. Er wordt gestart met een beginkapitaal van fl. 15,10, terwijl de eerste blokhut wordt gevormd door het kippenhok van de familie Hoytink aan de Borculoseweg.

Op 22 april 1950 vindt er een naamsverandering plaats en heet de scoutinggroep de “van Heeckeren van Kellgroep”, terwijl tegelijkertijd mr. W. baron van Heeckeren van Kell de beschermheer wordt en de groep verhuist naar het koetshuis bij het kasteel.

In de loop van de zestiger jaren komt de groep terecht in de in 1957 gebouwde blokhut van de padvinstersgroep RODERLO in een bosperceel aan de Hukkersdijk achter de voormalige burgemeesterswoning.
Wegens verkoop van de grond wordt de groep in het begin van de jaren ’70 gedwongen te vertrekken uit deze grandioze accommodatie midden in de bossen.

Een enorme lening en een groot enthousiasme van velen zorgen in 1981 echter voor een prachtige blokhut aan de Gotinkveldweg in een strook bos van de familie Hamer, de huidige lokatie.
Om de lening, die als een zware last op de scoutinggroep rustte, te kunnen aflossen wordt een grootse verloting op touw gezet, samen met de handboogschietvereniging “de Gouden Treffer”. Op 30 juni 1982 was de laatste trekking en na het opmaken van de balans bleek de gehele lening afgelost te kunnen worden.

In augustus 1982 slaat het noodlot echter weer toe. Door een brand verliest Scouting Ruurlo niet alleen de blokhut, maar ook nagenoeg de hele inventaris.

Dit betekent voor de scoutinggroep dat ze helemaal opnieuw moet beginnen. Maar met behulp van verzekeringsgelden en dankzij de medewerking van velen – hetzij financieel, hetzij door persoonlijke inzet – is er weer een nieuwe blokhut verrezen. Dit alles onder de bezielende leiding van de heer Bannink en mevrouw Kastelijn. De financiën laten echter een eenvoudige houten gebouw toe, zonder al te veel voorzieningen, maar de groep heeft weer een blokhut.

In 1987 begint het bestuur van Scouting Ruurlo de mogelijkheden te onderzoeken voor het verbeteren en vernieuwen van de blokhut. Al  spoedig worden diverse subsidiënten gevonden, worden links en rechts materialen beschikbaar gesteld en tonen de ouders van de Scouts zich massaal bereid om op de vrije zaterdagen het plan voor vernieuwing uit te voeren. Op 19 september 1987 is het dan zover. De eerste groep vaders start met de werkzaamheden.

Na veel zagen, timmeren, metselen, schilderen, spitten, bestraten, enz., enz. door zowel vaders als moeders van de Scouts is het dan in april 1990 zover, dat we kunnen zeggen:
“onze blokhut heeft een grote metamorfose ondergaan”

Op zaterdag 27 oktober is de feestelijke heropening en heeft de van Heeckeren van Kellgroep een prachtige blokhut, waar meisjes en jongens optimaal het scoutingspel kunnen spelen. De openings-handeling wordt verricht door de toenmalige wethouder van Rijnswou samen met een gids en een verkenner. En dit alles onder de vrolijke noten van muziekvereniging “Sophia’s Lust” en natuurlijk onder grote belangstelling van ouders en genodigden